Som boligkøber skal man være opmærksom på at priserne på ejerlejligheder er faldet siden 2018 – efter flere år med konstante stigninger. I forbindelse med boligkøb kan det være et varslende tegn på, at boligmarkedet i landets største byer har ramt loftet og nu er begyndt at bevæge sig i en anden retning – vurderer De Økonomiske Vismænd i en ny rapport for dansk økonomi.

»Udviklingen kan være et tegn på, at boligmarkedet i de største byer har toppet for denne gang,« skriver vismændene.

Boligkøb og priser på ejerlejligheder er steget konstant siden 2012

Prisen på ejerlejligheder er steget uafbrudt siden 2012, men i 2018 begyndte tendensen at pege en anden vej. Samtidig er handelsaktiviteten faldet gennem hele sidste år og ind i 2019, mens liggetiderne er omtrent uændrede. Det betyder, at der i forbindelse med boligkøb er kommet et større udbud af varer på hylderne, hvilket har haft en dæmpende effekt på priserne.

Boligmarkedet og boligkøb i København

Boligmarkedet i København er begyndt at vise svaghedstegn. Antallet af handler er faldet med en femtedel, antallet af udbudte lejligheder stiger, og det samme gør størrelsen på de prisnedslag, som køberne får forhandlet sig frem til. Derudover viser tal fra Boligsiden, at prisen på københavnske lejligheder er faldet i de seneste tre måneder i streg. Ikke meget, men pilen peger altså ned. Svaghedstegnene er indtil videre relativt isoleret til de store byer, men hvad sker der med det brede boligmarked, når priserne falder i København?

Priserne på lejligheder i København falder

Når man kigger på lejligheder, så findes der siden 1992 (tal fra Finans Danmark) kun fem eksempler på kvartaler, hvor priserne er faldet i København uden at falde på landsplan. Siden årtusindeskiftet er det kun sket to gange. Sammenhængen mellem københavnske ejerlejligheder og det brede boligmarked for huse er også til at få øje på. Kun et enkelt kvartal siden årtusindeskiftet er priserne på boligkøb af københavnske ejerlejligheder faldet, uden at de generelle huspriser er det. Med til historien hører dog også, at priserne i København kun sjældent falder.

Læs mere på finans.dk